Przetarg na przebudowę stacji Częstochowa Towarowa ogłoszony przez PKP PLK

Przetarg na przebudowę stacji Częstochowa Towarowa ogłoszony przez PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały o planach przeprowadzenia przetargu, którego celem będzie zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej przebudowy stacji kolejowej Częstochowa Towarowa. Podstawowym zadaniem inwestycji jest reorganizacja układu torowego, wyeliminowanie niepotrzebnych torów i połączeń rozjazdowych oraz przebudowa głowic rozjazdowych na dodatkowych i stacyjnych torach. Istotnym elementem prac będzie również wymiana nawierzchni na pozostałych torach, modernizacja rozjazdów i rekonstrukcja sieci trakcyjnej. Wszystko to ma zostać przeprowadzone w obszarach oznaczonych jako CTA, CTB i CTB11. Przewidywany termin zakończenia tych działań to koniec stycznia 2026 roku.

Planowana jest także gruntowna zmiana systemu kontrolowania ruchu pociągów – ma on zostać zastąpiony nowoczesnym, skomputeryzowanym systemem, sterowanym centralnie z jednego okręgu nastawczego (nastawni CT). Projektowany system będzie gotowy do współpracy z systemem ETCS/ERTMS na poziomie 2 oraz planowanym lokalnym centrum sterowania. Na sąsiednich stacjach, Częstochowa Osobowa i Częstochowa Stradom, a także na posterunku odgałęźnym Kucelinka oraz szlakach prowadzących do nich, komputerowe blokady liniowe zostaną wymienione na nowe.

Zamawiający zabezpieczył sobie prawo do skorzystania z opcji dodatkowej. Jej zakres obejmuje projekt i realizację remontu nawierzchni grupy torów o numerach 17-25 oraz 65 i 167. Opcja przewiduje również wymianę rozjazdów, instalację nowych urządzeń do elektrycznego ogrzewania oraz wymianę sieci trakcyjnej.