Zapowiedź miasta dotycząca aplikacji o dofinansowanie na rozwój infrastruktury tramwajowej

Zapowiedź miasta dotycząca aplikacji o dofinansowanie na rozwój infrastruktury tramwajowej

Stołeczne władze ogłosiły niedawno, że planują w najbliższym czasie ubiegać się o wsparcie finansowe na poziomie unijnym w ramach programu FENIKS. Celem wniosku będzie uzyskanie funduszy na realizację nowego projektu tramwajowego skierowanego do Parkitki oraz modernizację istniejących torów tramwajowych na Kucelinie. Aby jednak złożyć taki wniosek, konieczne jest zapewnienie środków własnych, które będą służyć jako wkład własny w te inwestycje.

Posiadanie odpowiedniej ilości środków własnych to kluczowy warunek do ubiegania się o finansowanie ze strony Unii Europejskiej. W związku z tym prezydent Częstochowy przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, który ma trafić pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta. Projekt zawiera propozycje dotyczące kwot, które mają być przeznaczone na te inwestycje z lokalnego budżetu do roku 2028. Jest to oczywiście jedynie szacunkowa kalkulacja, która będzie podlegała weryfikacji podczas przyszłych przetargów według formuły zaplanuj i zbuduj. Przetargi zostaną ogłoszone, jeśli miasto uzyska pozytywny wynik w zakresie kwalifikacji unijnej, co prawdopodobnie nastąpi w 2025 roku.

– Nowa linia tramwajowa na Parkitkę to jedna z najbardziej istotnych inwestycji komunikacyjno-drogowych realizowanych w naszym mieście od wielu lat – mówi prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk. – Jesteśmy w pełnym procesie przygotowań do jej realizacji i już teraz rezerwujemy odpowiednie środki w planie budżetowym na najbliższe lata. Chcemy kontynuować rozwój ekologicznego transportu miejskiego, szczególnie w tych obszarach naszego miasta, które obecnie najdynamiczniej się rozwijają – dodaje.