Nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z Częstochową mimo opóźnień w budowie przystanków

Nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z Częstochową mimo opóźnień w budowie przystanków

Zapowiedzi ze strony operatora transportu kolejowego z Łodzi sugerują, że w grudniu bieżącego roku zostaną uruchomione nowe połączenia na trasie do Częstochowy. Trasa ta będzie przebiegać przez Chorzew-Siemkowice. Pomimo tego, że Polskie Linie Kolejowe wskazują na potencjalne opóźnienia w budowie stacji znajdujących się wzdłuż drogi kolejowej numer 146, nie spodziewają się, że wpłynie to na datę inauguracji nowych przewozów.

W planach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zaprezentowanych wiosną tego roku znalazło się rozszerzenie ich sieci połączeń o dwie dodatkowe trasy międzywojewódzkie. Pierwsze z nich ma umożliwić podróżowanie do Kielc w weekendy, a drugie – codzienne kursy do Częstochowy. Właśnie ta druga propozycja wydaje się być istotna, ponieważ oznacza to reaktywację przewozów pasażerskich na trasie Zduńska Wola – Chorzew-Siemkowice – Częstochowa (linie nr 131 i 146), która od kilku lat pozostawała nieczynna.