Budowa łącznika ulic 3 Maja i Krakowskiej w Częstochowie – kolejne ograniczenia w ruchu drogowym

Budowa łącznika ulic 3 Maja i Krakowskiej w Częstochowie – kolejne ograniczenia w ruchu drogowym

W Częstochowie trwają intensywne prace budowlane, które mają doprowadzić do połączenia ulicy 3 Maja z ulicą Krakowską za pomocą przejścia nad torami kolejowymi. W najbliższym czasie tej inwestycji towarzyszyć będą nowe utrudnienia dla kierowców.

Z dniem 20 czerwca Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie zapowiada dodatkowe komplikacje w ruchu drogowym, spowodowane realizacją projektu połączenia ulic 3 Maja i Krakowskiej. Na skutek rozpoczęcia następnego etapu prac budowlanych, konieczna stanie się zmiana organizacji ruchu. Oznacza to zwężenie jezdni do jednego pasa na Rondzie Mickiewicza.

Przez realizację tego przedsięwzięcia infrastrukturalnego, powstanie nowy odcinek drogi o długości około 1200 metrów. Łącznik ten będzie ciągnął się od Ronda Mickiewicza aż do skrzyżowania ulic Krakowskiej oraz Księdza Wróblewskiego, pełniąc funkcje drogi powiatowej.

Inwestycja przewiduje także konstrukcję wiaduktu o długości 130 metrów, który będzie wyposażony w pełną infrastrukturę drogową, ścieżkę rowerową oraz przejście dla pieszych. W przeszłości, dokładnie w tym miejscu, znajdował się przejazd kolejowy. Ze względu na znaczną ilość torów i duże obciążenie ruchem kolejowym, ten punkt komunikacyjny został zamknięty w latach 70-tych.