Ukończono budowę przedłużenia ul. Korfantego w Częstochowie z myślą o poprawie komunikacji i ułatwieniu wyjazdu rowerzystom

Ukończono budowę przedłużenia ul. Korfantego w Częstochowie z myślą o poprawie komunikacji i ułatwieniu wyjazdu rowerzystom

Władze miasta Częstochowa niedawno finalizują prace nad budową przedłużenia ulicy Korfantego. Nowe ciąg drogowy, biegnący od Skweru Lotników aż do ulicy Bugajskiej, stanowi ważną arterię komunikacyjną dla mieszkańców oraz wylot z miasta ku stronie Kielc.

Ukończenie tego projektu nie tylko poprawia komunikację pomiędzy strefą aktywności gospodarczej a drogą krajową nr 46, ale również ułatwia rowerzystom wyjście w kierunku Jurajskim. To strategiczne połączenie drogowe ma zasadnicze znaczenie dla lokalnej infrastruktury i mobilności mieszkańców.

Zrealizowanie tej inwestycji wartej 59 milionów złotych było możliwe dzięki zamówieniu przez samorząd miejski w firmie Strabag we wrześniu 2022 roku. Dodatkowo, na poczet realizacji tej inwestycji wcześniej uzyskano aż 30 milionów złotych dofinansowania z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, co znacząco przyczyniło się do finalizacji projektu.