Zmiana planów inwestycyjnych dla Centrum Piłki Nożnej na stadionie Rakowa

Zmiana planów inwestycyjnych dla Centrum Piłki Nożnej na stadionie Rakowa

W związku z decyzją wybranej w przetargu firmy o odstąpieniu od zawarcia umowy, miasto zmuszone jest do ogłoszenia kolejnego przetargu. Tym razem dotyczy on modernizacji infrastruktury Centrum Piłki Nożnej, znajdującego się na terenie stadionu Rakowa. Przed przystąpieniem do nowego procesu przetargowego, konieczne jest zdobycie zgody ministerialnej na zmiany w harmonogramie realizacji tego zadania inwestycyjnego.

Drugie stadium rozbudowy stadionu Rakowa zostanie niestety przesunięte na późniejszy czas. Planowane prace modernizacyjne obejmują między innymi budowę nowych boisk treningowych, kompleksu sanitarnego oraz medycznego. W projekcie przewidziana jest także rozbudowa dwóch budynków klubowych, które zyskać mają dodatkowe pomieszczenia przeznaczone na cele regeneracyjno-rehabilitacyjne, szkoleniowe i treningowo-dydaktyczne. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu oraz stworzenie odpowiednich ciągów komunikacyjnych.

Jak informuje biuro prasowe magistratu w Częstochowie, zakres planowanych prac został uzgodniony z zespołem Rakowa już na etapie tworzenia koncepcji i projektowania. Miasto posiada aktualne pozwolenie na budowę i było gotowe do podpisania umowy po przetargu, który objął ofertę na kwotę 16,8 mln zł. Miasto miało zapewnione środki własne na kwotę 7,5 mln zł. Planowane było również dofinansowanie zewnętrzne, które miało pochodzić z poprzedniej edycji (2022) programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Niestety decyzja w tej sprawie przez ministerstwo została podjęta z dużym opóźnieniem dopiero w bieżącym roku.