Jak otworzyć sklep z bronią?

Jak otworzyć sklep z bronią?

Sprzedaż broni w Polsce wiąże się z dopełnieniem wielu formalności oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Działalność może przynieść jednak wiele satysfakcji, ponieważ asortyment oferowany jest dla prawdziwych pasjonatów.

Sklep z bronią i niezbędne pozwolenia

Sprzedaż broni w Polsce reguluje ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z 13  czerwca 2019 roku. Znaleźć można tam wskazówki dotyczące tego, jak otworzyć sklep z bronią.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli sprzedawana ma być broń o sile rażenia mniejszej niż 17 dżuli, nie trzeba ubiegać się o specjalne pozwolenia na handel bronią. Nie jest także potrzebna weryfikacja uprawnień od kupujących. Prawo to obowiązuje od lipca 2009 roku. Pozostałe przypadki wymagają ubiegania się o koncesję na sprzedaż broni.

Jak otworzyć sklep z bronią?

Aby otworzyć sklep z bronią taki, jak https://bron-sklep.pl/ należy być obywatelem Polski i mieć ukończone co najmniej 25 lat. Niezbędne jest również wykształcenie co najmniej średnie. Należy dysponować dokumentem potwierdzającym możliwość kierowania i wykonywania działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią i technologią wojskowo-policyjną.

Niezbędne kursy przeprowadza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admiracji. Jeżeli sprzedawana ma być broń o sile rażenia więcej niż 17 dżuli, należy także wystąpić o pozwolenie na handel bronią. Aby je otrzymać, niezbędna jest pełna zdolność do czynności prawnych, przeprowadzenie badań lekarskich, a także wizyta u psychologa.

Właściciel sklepu z bronią musi również przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Nie może również figurować w rejestrze dłużników. Przy składaniu wniosku, należy określić dokładnie rodzaj broni, jakiej sprzedażą ma zajmować się sklep. Budynek musi posiadać również niezbędne zaświadczenia od straży pożarnej, pismo inspektora sanitarnego, a także inspektora ochrony środowiska. Obiekt musi spełniać warunki do bezpiecznej sprzedaży i przechowywania broni, w celu zachowania najwyższych środków ostrożności.

Sprzedaż broni coraz popularniejsza w Polsce

Rozpoczynając działalność w sektorze sprzedaży broni trzeba mieć świadomość dużej odpowiedzialności, a jednocześnie zwiększającej się popularności takich zakupów w Polsce. Koncesja jest wydawana na okres 5-50 lat, może zostać cofnięta, jeżeli przedsiębiorca nie rozpocznie działalności w ciągu 6 miesięcy od jej wydania.