Huta Liberty Częstochowa w kryzysie: Apel o wsparcie finansowe

Huta Liberty Częstochowa w kryzysie: Apel o wsparcie finansowe

Polskie hutnictwo doświadcza od kilku lat ciągłego spadku. Przykładem jest Huta Liberty Częstochowa, która już od początku tego roku boryka się z problemami finansowymi. Zarówno zarząd spółki jak i lokalne władze mają nadzieję na interwencję polskich instytucji finansowych, apelując o natychmiastowe udostępnienie środków na kapitał obrotowy.

Kiedyś Polska była gospodarczym mocarstwem hutniczym, symbolem tego okresu jest Huta im. Lenina, działająca od 1954 roku jako najważniejszy zakład przemysłowy w Krakowie oraz jeden z największych producentów stali w kraju. Teraz jednak jest ona częścią francuskiego koncernu ArcelorMittal. W czasach swojej świetności, czyli w latach 70. XX wieku, wyprodukowano tam 6,7 milionów ton stali – to samo co we wszystkich polskich hutach zeszłego roku. Od tamtego czasu produkcja stali w Polsce sukcesywnie maleje.

Kryzys naszego hutnictwa jest bezpośrednim wynikiem ogólnoeuropejskiego zastoju gospodarczego, którego korzenie można upatrywać w ekonomicznych skutkach rosyjskiej agresji i innych globalnych perturbacjach. Tak przynajmniej twierdzi Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce oraz Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, które wydały wspólny apel 23 stycznia 2024 roku.