Geopark Północnej Jury powstaje w okolicach Częstochowy. Na jakie atrakcje możemy liczyć?

Geopark Północnej Jury powstaje w okolicach Częstochowy. Na jakie atrakcje możemy liczyć?
fot. unsplash.com

Czy wiesz, dlaczego skały na Jurze są białe? A także, skąd się wzięły podziemne jaskinie? Albo, czy umiesz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego woda wypływająca ze źródeł znika później w ponorach? Jeżeli nie, to na te i inne zagadki, znajdziesz odpowiedź właśnie w Geoparku Północnej Jury!

Czym są geoparki?

Jest to wydzielony administracyjnie i prawnie obszar chroniony, za którego naruszenie grożą ogromne kary. Obejmuje on istotne stanowiska geologiczne, takie jak np wapienne skały, ale i ważne miejsca z archeologicznego lub ekologicznego punktu widzenia. W Częstochowie mówiono o nim już od lat, jednak dopiero teraz ruszyły prace.

Geopark Północnej Jury

Obejmuje on siedem gmin, gdzie znajdują się obszary o szczególnie ważnych walorach geologicznych, historycznych i architektonicznych. W trakcie prac znajduje się opracowanie przewodnika oraz szczegółowych tras. Trwają również pilne prace przy wytyczaniu geoedukacyjnych ścieżek tematycznych.

Pierwsza z nich, pt. „Na tropie jurajskich wapienników”, już jest gotowa. Znajdziemy ją w jurajskich Żarkach w powiecie myszkowskim. Wygląda więc na to, że szykuje się świetny punkt docelowy na wakacyjnie mniejsze i większe wycieczki. Warto na koniec wspomnieć, że realizatorem projektu geoparku jest zespół pracowników z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.