Stabilność w zarządzie Częstochowy: prezydent Krzysztof Matyjaszczyk będzie nadal wspomagany przez czterech wiceprezydentów

Stabilność w zarządzie Częstochowy: prezydent Krzysztof Matyjaszczyk będzie nadal wspomagany przez czterech wiceprezydentów

Pomimo spadku liczby mieszkańców do poniżej 200 tysięcy, struktura zarządzania miastem Częstochowa pozostanie bez zmian. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk będzie nadal wspierany przez czterech zastępców. Zarówno Ryszard Stefaniak jak i Jarosław Marszałek utrzymają swoje stanowiska, a Łukasz Kot oraz Łukasz Pabiś dołączą do szeregów zarządu jako nowopowołani wiceprezydenci.

Decyzja o zachowaniu czterech stanowisk wiceprezydenta jest oparta na analizie prawnej przeprowadzonej przez Urząd Miasta Częstochowy. Zgodnie z jej wynikami, liczba zastępców prezydenta jest bezpośrednio powiązana z całkowitą liczbą mieszkańców w miastach, ustalaną na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Według najnowszych informacji, populacja Częstochowy wynosi nadal ponad 200 tysięcy osób – informuje rzecznik prasowy magistratu, Włodzimierz Tutaj.

Urzędnicy magistratu wyjaśniają, że Ustawa o samorządzie gminnym precyzuje, iż miasto w takiej sytuacji uprawnione jest do utrzymania czterech zastępców prezydenta. W kontekście pytania, dlaczego liczba radnych spadła pomimo stałej liczby wiceprezydentów, tłumaczą, że wynika to z innej metody jej obliczania.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym, liczba radnych jest ustalana na podstawie liczby wyborców zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Bazuje on na danych ewidencji ludności, obejmujących osoby zameldowane na stałe oraz przypisane do określonego obwodu głosowania. Stąd też, mimo że Częstochowa ma według GUS-u ponad 200 tysięcy mieszkańców, liczba radnych została zredukowana do 25 osób.

Decyzja o utrzymaniu czterech stanowisk wiceprezydenta może być jednak zakwestionowana przez organ nadzorczy. Na chwilę obecną jednak Ryszard Stefaniak oraz Jarosław Marszałek zachowają swoje stanowiska, a Łukasz Pabiś oraz Łukasz Kot dołączają do zespołu zarządu miasta jako nowopowołani wiceprezydenci.