Prezydent Częstochowy ocenia gotowość miasta na ewentualne powodzie

Prezydent Częstochowy ocenia gotowość miasta na ewentualne powodzie

Na terenie Częstochowy, 6 lutego ogłoszono stan pogotowia powodziowego. Następnego dnia, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wraz z lokalnymi służbami zarządzania kryzysowego, dokonał inspekcji mechanizmów ochrony przed powodziami.

Przyjęcie stanu pogotowia przeciwpowodziowego zostało spowodowane przekroczeniem poziomów alarmowych na niektórych odcinkach rzek przebiegających przez miasto oraz wzrostem poziomu wody w rzekach na obszarach okolicznych gmin. Po ostatnich silnych opadach deszczu w Częstochowie zaobserwowano również miejscowe zalania, które były wynikiem ograniczonej zdolności sieci kanalizacyjnej do odprowadzenia dużej ilości opadów.

Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, Rafał Kusalem – szef Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta oraz delegaci Państwowej Straży Pożarnej – 7 lutego przeprowadzili audyt techniczny wałów przeciwpowodziowych w kilku lokalizacjach. W ramach tych działań odwiedzili również Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie nadzorowali monitorowanie rzek oraz tworzenie bazy danych na temat zasobów i środków, które mogą być niezbędne w sytuacji powodzi.

Spotkanie miało na celu również planowanie dalszych działań organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. Było to działanie zgodne z obowiązkiem wynikającym z ogłoszenia przez Wojewodę Śląskiego stanu pogotowia przeciwpowodziowego, który dotyczył także terenu Częstochowy.