Wybory w Częstochowie i powiecie: Dane frekwencyjne i szczegółowe informacje

Wybory w Częstochowie i powiecie: Dane frekwencyjne i szczegółowe informacje

Do godziny 17 w dniu wyborów do Sejmu i Senatu, 60,33% obywateli uprawnionych do głosowania zdecydowało się skorzystać z tego prawa w Częstochowie. W porównaniu z sytuacją sprzed czterech lat, kiedy frekwencja wyniosła 48,98%, obserwujemy znaczny wzrost zaangażowania wyborców. Również na szczeblu krajowym frekwencja była wysoka – 57,54%.

Ciekawostką jest fakt, że największą aktywność wyborczą w Częstochowie stwierdzono w komisji wyborczej numer 56 zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 50 przy ulicy Stefana Starzyńskiego. Cztery godziny przed oficjalnym zakończeniem głosowania odnotowano tam aż 88,77% frekwencję.

W powiecie częstochowskim najchętniej do urn podeszli mieszkańcy gmin Poczesna i Starczy, gdzie frekwencje wyniosły odpowiednio 63,86% oraz 62,92%. Średni poziom frekwencji dla całego powiatu osiągnął wartość 58,81%.

W przeciwnym biegunie znajduje się gmina Ciasna w powiecie lublinieckim, gdzie tradycyjnie zanotowano najniższą frekwencję w okręgu wyborczym nr 28. Tylko 43,46% uprawnionych do głosowania obywateli zdecydowało się na udział w wyborach. Na tle poprzednich lat jest to jednak znaczna poprawa, biorąc pod uwagę, że cztery lata temu frekwencja wynosiła tam 30,18%, a w roku 2015 – zaledwie 27,86%.