Skąd się wzięła nazwa Częstochowa?

Skąd się wzięła nazwa Częstochowa?

To miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim zna prawie każdy dorosły Polak. Kojarzone jedynie z miejscem kultu religijnego milionów ludzi, kryje o wiele więcej niż tylko zespół kościelno – klasztorny na Jasnej Górze. Skąd w ogóle wzięła się nazwa tego miasta?

Źródła historyczne

Jak zawsze w tego typu sytuacjach, rozwiązanie zagadki związanej z pochodzeniem nazwy Częstochowa nie jest jednoznaczne. Historycy jednak dopatrują się jej w dwóch niezależnych źródłach. Jedno z nich podaje, że nazwa pochodzi od pierwszego założyciela i jednocześnie właściciela tego miasta, Częstocha. Wzmianka o tym pojawia się już w gnieźnieńskiej bulli protekcyjnej papieża Innocentego II. Samo imię Częstoch, to z kolei wynik skrócenia bardziej rozbudowanych imion słowiańskich typu Częstobor albo Częstomir. 

Kierując się innymi wiadomościami zebranymi przez archeologów oraz historyków badających dawne czasy, nazwę Częstochowa można rozumieć dosłownie. Jest to miasto położone między wzgórzami Wyżyny Częstochowskiej oraz Wieluńskiej. Całość należy do wspólnej podprowincji Wyżyny Śląsko – Krakowskiej. Badacze kultury ludowej jasno stwierdzają, że nazwa miasta wywodzi się z określenia często chować. Podróżni przybywający do miasta z dalszych i bliższych stron, przez wzgórza raz po raz tracili miejskie zabudowania z oczu. Dlatego też zaczęli je nazywać miastem które często się chowa. A w efekcie: Częstochowa. 

Zmiana nazwy a przemiany społeczne

Tereny na których dzisiaj jest miasto Częstochowa miały szczęście do wszelkiego rodzaju przemian ustrojowych. Kiedy inne ziemie przechodziły w ręce austriackie, niemieckie albo rosyjskie, a tym samym zmieniały swoje nazwy, Częstochowa pozostała w takim samym brzmieniu.

 Pierwsze zapiski dotyczące pełnej nazwy pochodzą z 1220 roku. Iwon Odrowąż, biskup krakowski opisał ją jako dobrze działające miasto. Wraz z upływem wieków, w dokumentacji historycznej spotykano jeszcze formy takie jak: Chastochova, Noua Czasntochowa, Czenstochow lub Antiquo Czanstochowa. Jednak w ogólnym brzmieniu pierwotna nazwa nigdy nie straciła podobnego sensu fonetycznego.