Nowe szkolenie dla młodych kierowców w Częstochowskim WORD!

Nowe szkolenie dla młodych kierowców w Częstochowskim WORD!
fot. unsplash.com

Nie jest tajemnicą, że za lwią część wypadków drogowych odpowiadają młodzi i niedoświadczeni kierowcy. Ich brawura oraz nieprzemyślane działania często prowadzą do tragedii. W tym temacie właśnie Częstochowski Zespół Szkół Samochodowych, podpisał umowy na nowe szkolenia. By było bezpieczniej.

Po pierwsze — bezpieczeństwo

Na początku marca dyrektorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego razem z Częstochowskim Zespołem Szkół Samochodowych podpisali umowę o wzajemnej współpracy. Dotyczy ona pakietu dodatkowych szkoleń, jakie będą mieli zagwarantowane młodzi kursanci. Obejmować one będą przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Myli się ten, kto sądzi, że będą to tylko suche wykłady. W planach są seminaria, sympozja, szkolenia oraz konferencje naukowo techniczne. Wszystko to po to, aby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego nie tylko w naszym regionie. Wraz ze wzrostem poziomu wiedzy, rośnie również doświadczenie i kultura jazdy.

Kto może w nich uczestniczyć?

Aby dostać się na te szkolenia, trzeba być aktywnym uczniem w jednej z częstochowskich szkół jazdy. Włącza się w to również ośrodki doskonalenia jazdy. Jednak na sympozja o charakterze otwartym będzie mógł się zapisać każdy zainteresowany.

Nie milkną również głosy o dodatkowych szkoleniach dla kierowców po 65 roku życia. Wiek nie świadczy o pogarszającej się umiejętności prowadzenia samochodu, jednak warto zrobić dodatkowe, uprawniające do jazdy badania. Można mieć tylko nadzieję, że częstochowski WORD będzie również pamiętał o seniorach za kółkiem.