Unia Europejska wspiera rozwój Częstochowy: wnioski na blisko 45 mln zł złożone

Unia Europejska wspiera rozwój Częstochowy: wnioski na blisko 45 mln zł złożone

Rząd miejski Częstochowy podjął inicjatywę skierowania dwóch wniosków o finansowanie europejskie. Pierwszy z nich dotyczy tworzenia centrów przesiadkowych oraz planów rewitalizacji Promenady Niemena i placu Rady Europy. Drugi wniosek skupia się na nabyciu elektrycznych busików. Wygląda na to, że w niedługim czasie środki z budżetu Unii Europejskiej za lata 2021-2027 będą napływać do Częstochowy, przyczyniając się do jej rozwoju.

Jesteśmy obecnie w połowie obowiązującej perspektywy budżetowej i nadszedł odpowiedni moment na wprowadzenie w życie projektów, które muszą zostać zakończone i rozliczone przed końcem 2029 roku. Pierwsze wnioski miasta mają łączną wartość prawie 45 milionów złotych i odnoszą się do kwestii komunikacyjnych.

Pierwszy wniosek przewiduje utworzenie trzech tak zwanych centrów przesiadkowych. Jak podkreśla urząd miasta, ten projekt pozwoli na zintegrowanie różnych form transportu, umożliwiając jednocześnie przejście od transportu indywidualnego do zbiorowego. To projekt podobny do tego, który został zrealizowany z poprzedniego budżetu Unii Europejskiej, gdzie węzły transportowe zostały utworzone przy trzech stacjach kolejowych: głównej (od strony ulicy Piłsudskiego), Rakowie i Stradomie. W tym przypadku dwa centra przesiadkowe zostaną zbudowane z dala od linii kolejowych: na północy miasta i w dzielnicy Dźbów. Wyjątkiem będzie inwestycja na placu Rady Europy przy dworcu.