Spotkanie kandydata na prezydenta Częstochowy z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach kampanii wyborczej 2024

Spotkanie kandydata na prezydenta Częstochowy z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach kampanii wyborczej 2024

Na spotkaniu z lokalnymi biznesmenami, które odbyło się 23 lutego, Łukasz Banaś z Koalicji Obywatelskiej – kandydujący na stanowisko prezydenta Częstochowy, przedstawił swoje plany ws. otwarcia Biura Wsparcia Lokalnego Biznesu. Ten kandydat na prezydenta podkreślił swoje zaangażowanie w rozwój miasta i wsparcie dla lokalnej społeczności przedsiębiorców.

Banaś podczas spotkania miał okazję dyskutować z przedsiębiorcami o ich codziennych wyzwaniach w prowadzeniu biznesu w Częstochowie. Wyraził również zrozumienie dla ich frustracji wynikających z braku odpowiedniej współpracy z urzędnikami miejskimi. Zadeklarował, że jednym z jego głównych celów jest usprawnienie tej relacji poprzez utworzenie Biura Wsparcia Lokalnego Biznesu. To miejsce ma służyć jako platforma do komunikacji i rozwiązywania problemów biznesowych, które mogą być adresowane przez administrację miejską.

Jednym z najważniejszych punktów poruszonych podczas spotkania była kwestia wysokiego podatku od środków transportu w Częstochowie. Banaś zauważył, że ze względu na ten problem, wielu przedsiębiorców decyduje się rejestrować swoje pojazdy poza granicami miasta. Twierdził, że obniżka tego podatku mogłaby przyciągnąć tych przedsiębiorców z powrotem do miasta, co z kolei wpłynęłoby na zwiększenie przychodów miejskiego budżetu, który obecnie wynosi 13 milionów złotych.