Remont i modernizacja w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka

Remont i modernizacja w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka

Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka, znajdujący się przy ulicy Legionów, jest obecnie poddawany procesowi remontu oraz rozbudowy. W ramach tych zmian planowana jest budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych oraz gruntowna modernizacja sali gimnastycznej.

Budowa windy wymaga istotnych zmian w strukturze budynku. Kluczowe są prace związane z wydzieleniem korytarza w miejscu, gdzie dotychczas znajdowała się świetlica, jak również konieczność wykonania otworu w ścianie budynku. Istotną kwestią jest także przebudowa instalacji na potrzeby nowego elementu. Dodatkowo, korytarz zostanie doświetlony przez dodatkowo zamontowane okna. Inwestycja ta pochłonie blisko pół miliona złotych i ma być zrealizowana do połowy grudnia bieżącego roku.

Prace remontowe dotyczą także sali gimnastycznej. Ich zakończenie przewidziane jest na koniec wakacji, aby uczniowie mogli korzystać z odnowionego obiektu od początku nowego roku szkolnego. Zakres prac obejmuje wycyklinowanie parkietu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także modyfikację instalacji c.o. Dodatkowo, ściany i sufit sali zostaną odświeżone poprzez pomalowanie. Koszt remontu sali gimnastycznej wyniesie 257 tysięcy złotych.

W trakcie trwania inwestycji, Zespół Szkół Specjalnych nr 23 odwiedził prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Towarzyszyli mu przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta.