Plan przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w Szpital Kliniczny

Plan przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w Szpital Kliniczny

Rozwój kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie zależy od skupienia się na praktycznych aspektach edukacji studentów, co może być osiągnięte przez budowę szpitala klinicznego w mieście. Dlatego zarówno uczelnia, jak i miejskie władze planują przemianę istniejącego Miejskiego Szpitala Zespolonego na Szpital Kliniczny. Jednakże, pojawia się pytanie o długi, które obciążają obecnie miejski szpital.

Trwają obecnie starania o stworzenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Częstochowie. Zarówno Częstochowski Uniwersytet, jak i Miasto Częstochowa współdziałają w celu założenia Szpitala Klinicznego, który miałby bazować na strukturach Miejskiego Szpitala Zespolonego. Już odbyły się rozmowy obu stron z nowym ministrem nauki na ten temat.

– Aktualnie używaną przez nas formą edukacji jest stwarzanie oddziałów klinicznych w istniejących szpitalach. Podpisaliśmy umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym i Miejskim Szpitalem Zespolonym. Następną fazą naszej strategii, którą realizują również inne uczelnie medyczne w Polsce, jest posiadanie własnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – wyjaśnia rektor Uniwersytetu Jana Długosza. Dodał także, że uczelnia otrzymała propozycję od właściciela Miejskiego Szpitala Zespolonego, aby ten szpital stał się szpitalem klinicznym. W jego opinii, jest to korzystne rozwiązanie zarówno dla uczelni, jak i studentów, gdyż taki szpital działa na wyższym poziomie. Możliwość prowadzenia intensywnych badań medycznych oraz funkcjonowanie oddziałów klinicznych staje się oczywistością, gdy cały szpital ma status kliniczny – zakończył rektor.