Nabór wniosków na dotacje do fotowoltaiki i likwidacji azbestu w Częstochowie trwa. Sprawdź, czy możesz ubiegać się o dofinansowanie!

Nabór wniosków na dotacje do fotowoltaiki i likwidacji azbestu w Częstochowie trwa. Sprawdź, czy możesz ubiegać się o dofinansowanie!

Wnioski można składać od 10 marca. Uprawnionymi są wszyscy mieszkańcy Częstochowy, którzy spełniają kryteria ustalone uchwałą Rady Miasta. Będzie można dostać dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej, modernizacji systemu grzewczego oraz usunięcia azbestu.

Dofinansowanie można uzyskać zarówno na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej jak i na montaż nowego ogrzewania. Będzie również dotacja na usunięcie azbestu czy to z nieruchomości czy z posesji.

Wnioski wypełnione ręcznie trzeba składać w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ulicy Śląskiej 11/13. Dopuszczalna jest również możliwość wysłania wypełnionych wniosków pocztą. Co istotne, termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 28 kwietnia 2023 roku. W przypadku wysłania pocztą, decyduje data wpływu do częstochowskiego magistratu.

Wszystkie szczegóły związane z wielkością dotacji oraz warunkach dofinansowania, można sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowa.